Dietetyka Kliniczna


Czym zajmuje się Dietetyk Kliniczny?


Dietetyk zajmuje się prawidłowym i racjonalnym odżywianiem, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. Wiedza dietetyka obejmuje zarówno pochodzenie żywności, jak i proces przygotowania potraw, a także problematykę jej dostosowania do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku oraz interakcje leków z żywnością. Powiązana jest ze znajomością anatomii oraz fizjologii człowieka.

Praca dietetyka to również współpraca z lekarzami, rehabilitantami oraz psychologami. Podstawowymi zadaniami dietetyka jest wspomaganie proces leczenia za pomocą dietoterapii, czyli prawidłowego doboru składników odżywczych do stan zdrowia pacjenta.

Jako osoba pracująca z pacjentami, dietetyk musi być otwarty na ich potrzeby, cierpliwy i wyrozumiały. Tylko wspólne dążenie z pacjentem do założonego celu skutkuje efektami.

Zarówno niedowaga, jak i nadmiar w zakresie masy ciała stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zbyt mało kilogramów związanych jest często z niedoborem wielu składników pokarmowych i ma miejsce w przypadku chorób przewlekłych przebiegających z wyniszczeniem organizmu. Ich nadmiar towarzyszy często cukrzycy typu 2, nadciśnieniu tętniczemu, stłuszczeniu wątroby.

Pomimo powszechnej otyłości społeczeństwa zawód dietetyka to wciąż niszowa profesja. Obserwując rosnące zapotrzebowanie na konsultacje dietetyczne związane z dbaniem o własne zdrowie coraz częściej pacjenci interesują się zdrowym żywieniem. Z usług dietetyka korzystają matki karmiące, dzieci, młodzież oraz osoby starsze.

Dietetyk Kliniczny


Godziny przyjęć


Opatówek – w każdą środę w godz. 14:00-18:00 oraz w piątki w godz. 8:00-12:00. Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Brzeziny – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Proponujemy diety w stanach chorobowych oraz diety redukcyjne


Spotkania z pacjentami odbywają się w kilku etapach.

Wywiad żywieniowy, czyli analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych. Analiza masy i składu ciała. Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda prosta, nieinwazyjna i szybka. Przygotowanie (odsłonięcie stóp, dłoni, wprowadzenie danych) trwa ok. 5 minut, samo badanie – zaledwie 2 sekundy. Przeciwwskazaniem jest ciąża oraz wszczepiony rozrusznik serca. Proszę o przygotowanie spisu spożywanych posiłków z 2 ostatnich dni włącznie z ilością pokarmów i płynów. Ważne aby pacjent potrafił podać nazwy przyjmowanych leków oraz poziom glikemii w przypadku cukrzyków. Koszt spotkania to 55zł.

Analiza przygotowanego indywidualnie planu żywieniowego. Omówienie zaleceń dietetycznych. Koszt jadłospisu na 14 dni to 85zł.

Ponowna analiza masy oraz składu ciała. Przedstawienie zmiany parametrów ciała. Zalecenia dietetyczne, kolejna dieta w ramach spotkania na 7 dni. Koszt spotkania to 55zł.

 

Dieta idealna nie istnieje. Tylko racjonalne odżywianie zapewni zdrowe funkcjonowanie organizmu.