RODO

mproot no comments

Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych


Informacja


Administratorem danych osobowych jest Humieja & Pokojowy Lekarska Spółka Partnerska, ul. Św. Jana 4c, 62-860 Opatówek, osobą kontaktową jest Barbara Młynek, tel. 627618333, email: humieja-pokojowy.rodo@wp.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących realizacji wskazanych powyżej celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o gromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.