Logopedia


Agnieszka Burchacka


Agnieszka Burchacka, logopeda, polonistka, absolwentka dziennych studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała w Łodzi, Toruniu i Kaliszu, pracując m.in. z dziećmi jąkającymi się, autystycznymi, sepleniącymi czy dziećmi z rotacyzmem.
Autorka publikacji logopedycznych dla najmłodszych t.j. „Teczka pracy logopedy”, „Starter malucha czyli zabawy rozwijające rozwój mowy” czy „Zagadkowe zoo”.

Diagnoza
Pierwsze spotkanie w gabinecie logopedycznym to diagnoza. Logopeda przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem (w przypadku dziecka – z jego rodzicami lub opiekunami). Pyta m.in. o przebieg ciąży, poród oraz pierwsze dni życia dziecka. Istotne są również nawyki zdobywane w pierwszych miesiącach i latach życia. Diagnoza pacjenta najczęściej trwa około 30 – 40 minut.

Terapia
Logopeda, po dokładnym wywiadzie, przygotowuje zestaw ćwiczeń dla konkretnego pacjenta. Terapię zaczyna od najprostszych, by z czasem przechodzić do trudniejszych, ćwiczeń doskonalących mowę.

Udzielamy porad logopedycznych w zakresie:

  • diagnozy i korekty zaburzeń artykulacyjnych,
  • wywoływania, utrwalania i automatyzacji głosek,
  • poprawy sprawności narządów artykulacyjnych,
  • pomocy w przezwyciężaniu trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia i dysortografia),
  • wczesnej terapii (dzieci do 3 roku życia).

Agnieszka Burchacka – logopeda

tel. 605 292 453
e-mail: kaliszlogopedia@o2.pl

Godziny przyjęć – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.