Genetyka


Dr med. Paweł Szyld

Wizyty po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


Lekarz medycyny, genetyk kliniczny – zajmuje się poradnictwem genetycznym, chorobami rzadkimi i wadami, także prenatalnym i dla osób z chorobami genetycznymi w historii rodzinnej, planujących posiadanie potomstwa. Pracuje w przychodni genetycznej w Berlinie oraz w Polsce.

Studia medyczne rozpoczął na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a po rocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus ukończył je na Ruhr Universität w Bochum w Zagłębiu Ruhry, Niemcy. Tam też obronił doktorat z eksperymentalnej genetyki molekularnej prowadząc badania nad granulomatozą Wegenera. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując trzy lata na oddziałach: medycyny wewnętrznej, udarowym, kardiologicznym, geriatrycznym i paliatywnym. Od roku 2010 udziela porad genetycznych. Pracował w instytutach genetycznych na Ruhr Universität w Bochum i Charite w Berlinie. Obecnie pracuje w jednej z największych przychodni genetycznych w Berlinie.

Jest częstym uczestnikiem wielu konferencji i zjazdów naukowych, autorem lub współautorem publikacji, głównie w czasopismach naukowych zagranicznych.

Ma duże doświadczenie w zakresie poradnictwa genetycznego, a dodatkowo wyróżnia go naukowa pasja i wyjątkowa empatia – to właśnie jego ciepły charakter sprawia, że jest bardzo lubiany przez swoich Pacjentów.

Poradnia Genetyczna


Poradnia genetyczna oferuje kompleksowe poradnictwo i opiekę w przypadku podejrzenia chorób i zaburzeń o podłożu genetycznym.

Udzielamy porad genetycznych w zakresie:
– dziedzicznych chorób nowotworowych (rak piersi, rak jelita grubego i inne)
– genetycznej diagnostyki prenatalnej (nieinwazyjne oraz inwazyjne możliwości diagnostyki w trakcie ciąży)
– genetycznych przyczyn problemów z zajściem w ciąże
– genetycznych przyczyn poronień samoistnych
– zaburzeń rozwoju dzieci o podłożu genetycznym
– genetycznych chorób przemiany materii
– oraz innych chorób, w których podejrzewane są przyczyny genetyczne.

Wyszukujemy oraz przedstawiamy ofertę diagnostycznych testów genetycznych, aktualnie dostępnych w Polsce i na świecie.

Porada genetyczna daje szanse wyjaśnienia problemu o podłożu genetycznym, który pojawił się w rodzinie. W rozmowie z lekarzem zbierane są informacje o rodzinie oraz stanie zdrowia Pacjenta. Lekarz genetyk informuje w trakcie porady o sposobie dziedziczenia, możliwości oceny ryzyka pojawienia się obciążenia chorobą u kolejnych dzieci, możliwości pojawienia się choroby u innych członków rodziny. Przedstawiane są aktualne możliwości diagnostyki genetycznej. Po dokonaniu diagnostyki omawiane jest znaczenia wykrytych mutacji oraz możliwości leczenia i rehabilitacji Pacjenta.

Poradnia genetyczna oferuje kompleksowe poradnictwo i opiekę w przypadku podejrzenia chorób i zaburzeń o podłożu genetycznym.

Publikacje naukowe


Rylski B., Szyld P., Morphometric Study of Human Sacral Bone, 25th Congress of the Polish Anatomical Society(19th post-war Congress) and 36th Symposium of the Polish Society of Histochemistc and Cytohemists, Wrocław, 2001
Szyld P., Kurasiewicz A., Protein S concentration in patients with post-thrombotic syndrome and venous ulcerations, 8th Conference of Students Scientific Societies, Wrocław, 2003
Akkad DA., Jagiello P., Szyld P., Goedde R., Wieczorek S., Gross WL., Epplen JT., Promoter polymorphism rs3087456 in the MHC class II transactivator gene is not associated with susceptibility for selected autoimmune diseases in German patient groups.
Int J Immunogenet. 2006 Feb;33(1):59-61.
Szyld P., Jagiello P., Csernok E., Gross WL., Epplen JT., On the Wegener granulomatosis associated region on chromosome 6p21.3.
BMC Med Genet. 2006 Mar 9;7:21.